รับมือ 4 โรคหน้าร้อน สำหรับคนที่ใช้เวลาอยู่กลางแจ้งนาน และ คนที่ชอบออกกำลังกายกลางแจ้ง