Digital Marketing ในปี 2020 พร้อมสายงานอาชีพที่น่าสนใจ

     

       1.Planner Content Strategy  หรือนักวางแผนกลยุทธ์ด้านเนื้อหา

ในการวางแผนกลยุทธ์ด้านเนื้อหาไม่ใช่แค่เพียงการเลือกสรรเนื้อหาประจำสัปดาห์เท่านั้น แต่ตำแหน่งนี้จะต้องวางแผนกลยุทธ์ของเนื้อหาที่จะเผยแพร่ทั้งแบบระยะสั้น และระยะยาวโดยคำนึงถึงการเข้าถึงผู้ใช้งานให้ได้มากที่สุด รวมทั้งจำแนกผู้เข้าถึงว่าเป็นผู้ใช้งานในกลุ่มใด อาทิ ผู้ที่ต้องการทราบข้อมูล ผู้ที่ให้ความสนใจสินค้าแต่ยังไม่ตัดสินใจ หรือลูกค้ากลุ่มเป้าหมายที่ต้องการใช้สินค้าและบริการ ซึ่งผู้เข้าถึงแต่ละกลุ่มจะให้ความสนใจในเนื้อหาที่แตกต่างกันออกไป และยังมีวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายแต่ละประเภทการเข้าถึงเช่นเดียวกัน ดังนั้นนักวางแผนกลยุทธ์ด้านเนื้อหา จึงต้องมองสถานการณ์ และผู้เข้าถึงอย่างทะลุปรุโปร่ง สามารถคาดการณ์ และวางแผนเนื้อหาที่จะเผยแพร่ในอนาคตได้อย่างแยบยล

  1. SEO Specialist หรือผู้เชี่ยวชาญด้าน SEO

SEO ย่อมาจาก Search Engine Optimization หมายถึง การปรับแต่งโครงสร้างเว็บไซต์ให้เป็นไปตามความต้องการของ Search Engine ที่ทำให้หน้าเว็บไซต์ของบริษัทแสดงให้ผู้ที่ต้องการค้นหาข้อมูล (แม้ว่าจะเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งส่วนใดที่เกี่ยวข้องกับบริษัท) ค้นพบได้โดยง่าย โดยอาศัยหลักการของ Inbound Marketing หรือการตลาดแบบดึงดูดที่จะทำให้ลูกค้าเป็นผู้เข้าหาสินค้าของบริษัทแทนการทำการตลาดแบบเสนอทางเลือกให้ลูกค้า ซึ่งต้องอาศัยความเชี่ยวชาญในการปรับแต่ง และเลือกใช้คำค้น (Keyword) อย่างมาก

  1. Data Analyst หรือนักวิเคราะห์ข้อมูล

นอกเหนือจากการสร้างสรรค์เนื้อหา หรือคอนเทนต์แล้ว ในการทำงานด้านการตลาดออนไลน์ยังจำเป็นที่จะใช้ข้อมูลในการวิเคราะห์ เพื่อหาข้อมูลเชิงลึกที่จะนำมาใช้ในการวางแผนออกแบบเนื้อหา โดยอาศัยการคิดวิเคราะห์ด้วยตรรกะ และเหตุผลที่เจาะลึกให้เห็นถึงความต้องการ รวมถึงข้อมูลที่สามารถนำไปต่อยอดในด้านอื่นๆ ของบริษัทได้ ฉะนั้นนักวิเคราะห์ข้อมูลถือเป็นอีกหนึ่งคนสำคัญที่จะประสานให้เนื้อหาเข้าถึงลูกค้า และเกิดผลลัพธ์ที่น่าพึงพอใจ

สรุป เทรนด์ Digital Marketing ในปี 2020

ปี 2019 เป็นช่วงปีที่มีการพัฒนาช่องทางในการสร้างสรรค์เนื้อหาด้านการตลาดออนไลน์อย่างก้าวกระโดด เราพบช่องทางการนำเสนอใหม่ๆ อย่าง ฟังก์ชั่น IGTV และแอปพลิเคชั่น Tik Tok ซึ่งทำให้เกิดการสร้างสรรค์คอนเทนต์รูปแบบใหม่ที่ต้องใช้ความเข้าใจในแพลตฟอร์มแต่ละชนิดเป็นอย่างมาก รวมถึงยังต้องเข้าใจเนื้อหาที่สร้างสรรค์ด้วยว่าเหมาะสมกับแพลตฟอร์มนั้นๆ หรือไม่

การสร้างสรรค์เนื้อหาที่เข้าถึงผู้คนได้มากยังคงเป็นรูปภาพ Info Graphic Video Content และภาพเคลื่อนไหว (.gif) เช่นเคย โดยมีเพิ่มเติมในเรื่องของเทคโนโลยี AR และภาพ 360 องศาเพิ่มเข้ามา แต่ในการเลือกใช้รูปแบบของเนื้อหาจะต้องเลือกให้เหมาะสมกับสื่อสังคมออนไลน์แต่ละชนิดนับเป็นเรื่องสำคัญมาก และจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเพิ่มความคิดสร้างสรรค์ลงไปในชิ้นงานให้มากยิ่งขึ้น

อย่างไรก็ตามแม้ว่าความคิดสร้างสรรค์จะเป็นสิ่งจำเป็น แต่แบรนด์จะต้องยังคงความน่าเชื่อถือในสินค้า และบริการให้มากยิ่งขึ้น และใช้ Chat Bot เข้ามาช่วยสร้างบทสนทนาระหว่างแบรนด์กับลูกค้า รวมทั้งเก็บรวบรวมข้อมูลผู้ใช้งานให้ละเอียดเพื่อนำมาวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้บริโภค และนำมาปรับใช้กับการตลาด และโฆษณาให้ได้ผลลัพธ์ที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น ตอบรับกับ เทรนด์ digital marketing ในปี 2020

อ้างอิง https://th.jobsdb.com/th-th/articles/%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%99%e0%b8%94%e0%b9%8c-digital-marketing

 

www.Meriton.co.th

Email : sales@meriton.co.th

Tel : 02-106-7700( 9:00-18:00 น.)

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *